Bending Reality – Erik Johansson

17 juni – 8 oktober 2017

Erik Johanssons fotografiska illusioner av verkligheten fascinerar, roar och utmanar ögat. De surrealistiska omformuleringarna av det invanda och välbekanta experimenterar med hisnande optiska illusioner.

Genom att finkänsligt arrangera formerna i bilderna inbjuds vi att undersöka det som vid första anblicken ter sig välbekant och logiskt, men som vid en närmare granskning leker med de förväntningar vi har.

Erik Johansson använder kameran som ett verktyg och en metod för genomförande av sina idéer, snarare än ögonblick, som oftast är det gängse inom fotografering. Den färdiga bilden är en tidskrävande process som ofta består av en kombination av hundratals fotografier sammanfogade till en.

På kort tid har Erik Johansson rönt stor internationell uppmärksamhet som surrealistisk bildmakare, fotograf och retuschör. Utställningen på Dunkers är den mest omfattande hittills och kommer även att inkludera aldrig tidigare visade verk.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus.

Bild ovan: The Cover Up, © Erik Johansson (beskuren)

Plats: Utställningshall 1

engelska-flagganInformation in English

Fick du hjälp av informationen på sidan?