Bakom kameran – Alfred B. Nilson Kunglig hovfotograf, Helsingborg 1899–1918

Alfred B. Nilson är en av de mer kända fotograferna i Helsingborg under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I utställningen Bakom kameran – Alfred B. Nilson Kunglig hovfotograf, Helsingborg 1899–1918 visas en stor del av Alfreds fotografier som finns bevarade i Helsingborgs museums samling.

Vem var Alfred B. Nilson? Den frågan har många svar och en hel del av dem hittar du i utställningen som bär hans namn. Här får du ta del av ett stort urval av Alfreds fotografier som till stor del visar ett svunnet Helsingborg. I utställningen visas också en kombination av lokalhistoria, fotohistoria och personhistoria. Urvalet av det som visas är gjort av Helsingborgs museum.

Alfred har med sin kamera gjort otaliga dokumentationer av hus, gårdar, stadsmiljöer, händelser och personer. Han är en fotograf vars bilder många känner igen utan att kanske känna till fotografen.

Utställningen Bakom kameran – Alfred B. Nilson Kunglig hovfotograf, Helsingborg 1899–1918 är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus och Helsingborgs museum.

Genom att samla, bevara och förmedla vårt gemensamma kulturarv, bidrar Helsingborgs museum till förståelse för vår egen och det samtida samhällets plats i historien.  Med hjälp av de känslor museiföremål väcker hos betraktaren, kan de skapa förståelse för andra människor och den kontext de lever i eller har levt i.

Fick du hjälp av informationen på sidan?