Hur mår egentligen i Helsingborg och Helsingör?

Vad har städerna gemensamt och vad är unikt? Låt oss ta reda på det! Den danska konstnärsgruppen i projektet består av ett kollektiv som kallar sig för Healthy Mind Tech. De har utvecklat olika sensorer för att mäta luftkvalitet, buller, luftfuktighet och temperatur som en del av att studera ständernas välmående inför projektet Över sundets kommande konstinstallation. Den nuvarande prototypen har framgångsrikt samlat in data under de senaste veckorna! Woho! I början av nästa år ska vi skala upp detta från en sensor till ett 50-tal sensorer distribuerade i Helsingör och Helsingborg. Det ska bli så intressant och kul!

#helsingør #helsingborg #data #artandtech #iot #h22 #samarbete #konst #teknologi #lightinstallation #sensor #hbgworks #healthymindtech