Vrak – berättelser och bilder ur djupet

Utställningen Vrak – berättelser och bilder ur djupet är en utställning som kombinerar fascinationen för vad som döljs under ytan på havsbottnen och hur det dolda kan berätta något om 1900-talets historia tills i dag om Östersjöregionen. Dunkers kulturhus är en självklar plats att lyfta dessa historier på då Helsingborg är starkt förknippad med sjöfart och sundet utgör en kontinuerlig global pulsåder i den större berättelsen.

Genom dykbilder, fotografier, föremål, konst med mera lyfter utställningen genom utvalda händelser och vrak från 1900-talet början via första och andra världskriget, flyktingbåtar, kalla kriget och dagens senaste händelser som finns under ytan i södra Östersjön, Kattegatt och Öresund. Händelser som påverkat vår region och blivit en betydande del av vår historia. Händelser som ofta fortfarande spelar en avsevärd roll i förståelsen av Östersjöns historia och hur den fortfarande påverkar självbilden i enskilda länders perspektiv och berättelser samt konflikter dessa emellan.

Wilhelm Gustolff
Wilhelm Gustolff

Under 1900-talet har åtskilliga tiotusentals människor förlorat sina liv i dessa hav genom olyckor, men inte minst genom torpedering och bombningar. I utställningen finns berättelsen om Wilhelm Gustloff (världens största fartygskatastrof med cirka 9000 omkomna), Ada Gorthon hemmahörande på Gorthons rederier i Helsingborg och som sänktes utanför Öland, men också några av vraken som belägna i omnejd.

Vrak – berättelser och bilder ur djupet sammanför perspektiv som både önskar intressera för vad som finns dold under ytan, både bildligt och bokstavligt, men också en utställning som söker försoning med historien och kan skapa förståelse för dagens skeenden. Inte minst senaste decenniets utveckling med regionens ökade militärt strategiska betydelse och Sveriges inträde i NATO har lett till ett ökat behov av förståelse för de aktuella skeendena.

Samtidigt är Vrak – berättelser och bilder ur djupet fullt av människoöden. Under ytan ligger dessa vrak som berättar en historia vars bilder kan vara både vackra och skrämmande. Utställningen utgår från en modell som innehållet fakta – vittnesmål – reflektion, där dykbilder, fotografier, föremål från vrak, modeller, vittnesmål och konst förs samman till en gestaltad helhet.

Delar av utställningen sker i samarbete med externa aktörer, som till exempel stiftelsen Voice of the Ocean, Vikens sjöhistoriska museum med flera. Till utställningen kopplas också flera programpunkter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?