Unfathom – Aleksandar Hill

Unfathom – Aleksandar Hill

Unfathom är en serie teckningar som har ”skapat sig själva”, där Aleksandar Hill endast försökt styra riktningen hos bilderna. Utgångspunkten för verket är sensibiliteten för vad som kan tänkas dyka upp i konstnärens känslovärld. Utställning i RumEtt.

Aleksandar Hill kommer att skapa ett av sina konstverk i RumEtt med start 21 auguati. Konstnären är på plats de flesta vardagar 17.00–20.00 då RumEtt har öppet fram till vernissagen 29 augusti. OBS! avvikelser kan ske.

Konstnärens presentation:

Teckningarna är helt oberoende av någon bakomliggande berättelse, snarare hämtar de kraft ifrån min förmåga att, som konstnär, utveckla teckningarna slumpmässigt och instinktivt. Många idéer dyker upp under skapandet, idéer med vilkas hjälp jag mer eller mindre medvetet försöker påverka den framväxande bilden.

Den centrala bilden – Unfathom 3 – försöker tydliggöra utställningens själva koncept, den är slutresultatet av mitt 3 veckor långa utvecklingsarbete med teckningen. Denna process, som spelats in, visar teckningens självständiga resa från start till mål.

Mitt syfte med utställningen är att bjuda in åskådarna att fundera och begrunda vad de tror sig se. Sättet på vilket betraktaren upplever och fritt tolkar teckningarna är för mig lika viktigt, som hur jag själv ser dem.

Plats: RumEtt

Fri Entré

Besök utställningen

Visas 30 augusti – 28 september

Vernissage: torsdag 29 augusti klockan 18:00

Var? RumEtt

Entré: Fri entré

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close