Extended Senses

Över sundet är ett konst- och IoT-projekt med syfte att skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer i den kulturella sektorn på båda sidor om sundet. Projektet kommer tillsammans att skapa en kulturell och teknisk ljusinstallation till invånare och turister i Helsingör och Helsingborg under våren och sommaren 2022. Följ projektbloggen och håll dig uppdaterad.

Projektets utställning Extended Senses öppnar i Helsingör 1 april på Kulturvarvet och vandrar sedan vidare över sundet och visas på Dunkers kulturhus från fredagen den 3 juni till 3 juli. Verket kan så klart även ses utifrån dygnet runt på båda platserna.

Syftet är att föra betraktarna av installationen närmare varandra, både inom och mellan de två städerna. Detta görs med hjälp av en grupp konstnärer och designers från både Sverige och Danmark. Konstnärerna ska använda IoT som metod för att skapa en koppling mellan Helsingborg och Helsingör. Kopplingen kan vara digital, fysisk eller genom andra metoder. Ljusinstallationen kommer berätta och mäta hur invånarna i bägge städerna mår.

Städernas humör kommer att mätas med hjälp av så kallade IoT-sensorer som mäter lufttryck, temperatur, luftfuktighet, partikelföroreningar och bullernivåer. Ljusinstallationen kommer också ta in data från städernas sociala medier och en webbapplikation där invånarna själva kan registrera deras mående. Installationens estetik kommer att påminna om en organisk form, då konstnärerna har fått inspiration av geologisk form.

Den svenska konstnärsgruppen består av Johan Gelinder och Emil Berzén ut och från Danmark utsågs Healthy Mind Tech, bestående av Paula Petcu, Troels Nielsen, Martin Basterrechea, Alastair Clewlow och Kim Ng. Projektet är samarbete mellan Helsingborgs stad och Catch hos Helsingör kommun och är finansierat av HH-samarbetet.

Utställningen är en del av H22 City Expo som pågår 30 maj – 3 juli.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?