Teknik– och konstprojektet Över sundet tar tempen på invånarnas humör

Över sundet är ett konst- och IoT-projekt med syfte att skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer i den kulturella sektorn på båda sidor om sundet. Projektet kommer tillsammans att skapa en kulturell och teknisk ljusinstallation till invånare och turister i Helsingör och Helsingborg under våren och sommaren 2022. Följ projektbloggen och håll dig uppdaterad.

Syftet är att föra betraktarna av installationen närmare varandra, både inom och mellan de två städerna. Detta görs med hjälp av en grupp konstnärer och designers från både Sverige och Danmark. Konstnärerna ska använda IoT som metod för att skapa en koppling mellan Helsingborg och Helsingör. Kopplingen kan vara digital, fysisk eller genom andra metoder. Ljusinstallationen kommer berätta och mäta hur invånarna i bägge städerna mår.

Städernas humör kommer att mätas med hjälp av så kallade IoT-sensorer som mäter lufttryck, temperatur, luftfuktighet, partikelföroreningar och bullernivåer. Ljusinstallationen kommer också ta in data från städernas sociala medier och en webbapplikation där invånarna själva kan registrera deras mående. Installationens estetik kommer att påminna om en organisk form, då konstnärerna har fått inspiration av geologisk form.

Den svenska konstnärsgruppen består av Johan Gelinder och Emil Berzén ut och från Danmark utsågs Healthy Mind Tech, bestående av Paula Petcu, Troels Nielsen, Martin Basterrechea, Alastair Clewlow och Kim Ng. Projektet är samarbete mellan Helsingborgs stad och Catch hos Helsingör kommun och är finansierat av HH-samarbetet.

Alexandra Hvalgren

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close