Karl Magnus Nilsson

Karl Magnus Nilsson (född 1977) är känd för sina mänskliga gestalter och djur i glas som tycks föra en existentiell kamp. I hans skapande märks en tolkning av det surreala och konstnären använder sig gärna av föremål som står i kontrast mot varandra.

Att kombinera och förena olika objekt och företeelser skapar nya bilder, menar Nilsson som vill att hans konstverk ska upplevas som tredimensionella collage. Inspiration hämtar han ur vetenskap och historia, gärna från museisamlingar och renässansens kuriosakabinett.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close