Ingalena Klenell

Genom glaset utforskar och undersöker Ingalena Klenell (född 1949) begränsningar och skapar sätt att övervinna dem genom att arbeta med flera olika tekniker. Ofta gestaltar hon scenografiska rumsinstallationer i form av nordiska landskap, inspirerade av folkkonst och historiska berättelser.

Glasets sköra egenskaper kan symbolisera livets skörhet och vår existentiella sårbarhet. Materialet i kombination med ljuset som inspirationskälla, är intimt förknippat med sökandet efter det centrala i människans livsvillkor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close