Ditte Johansson

Ditte Johansson (född 1958) arbetar både materialbaserat och idébaserat och intresserar sig för mellanrummet mellan konst och hantverk. Ett exempel är hennes fokus på textilt glas - stickad glasfiberull som är en undersökning av hur genus har speglats inom den textila konsthistorien.

Med sina erfarenheter om textilier blandar hon textila tekniker med olika glaskvaliteter för att få till stånd en förening mellan glas och textil. Med sina glasvävnader fokusera hon ofta på objekt ur vardagen och kombinerar dem sedan med projektioner i filmform som förstärker genuskontexten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close