Väv – hantverk för alla

30 november 2021 – 16 januari 2022

Vävning är ett urgammalt hantverk med stolta traditioner från kulturer runt om i världen. I utställningen visas exempel på hur vävning kan vara ett lustfyllt skapande med material och färger, där hantverket står i centrum och hur de som väver utgör en liten länk i ett stort kulturarv. Aktuella samhällsfrågor som återbruk, energibesparande och förnybara råvaror har alltid varit viktiga element i vävarbetet.

Syftet med utställningen är att belysa den glädje, känsla och engagemang den vävda textilen genererar och att vidarebefordra kunskap kring ett hantverk. Ytterligare ett syfte är att förmedla en kulturhistorisk kunskap för besökarna kring hur hantverket sedd ur en dåtida, likväl som nutida, kontext ser ut.

Utställningen visar på vikten att föra kunskapen om vävning som konst och hantverk vidare till en ny generation med syfte att inspireras av mönstertraditioner och materialhantering från generationers kunnande och erfarenheter. Utan gårdagens vävar kan vi inte förstå och uppskatta dagens arbete. Kulturmagasinet Helsingborgs Museer visar i utställningen ett urval av vävda textilier ur samlingen.

Föreningen Kulturvävarna i Helsingborg verkar för kulturutbyte med vävare från andra länder med vävtraditioner. I utställningen visas hantverk från vävare från Indien, Kurdistan/Irak. Utställningen visar även utvecklingen av nya användningsområden för textil som en viktig samhällsresurs och ett sätt att föra traditionen vidare. Textilhögskolan i Borås medverkar i utställningen och visar upp innovativa designprocesser.

Medverkande vävare

Kulturvävarna
Gudrun Bergqvist
Siv Jarevång
Elsie Jönsson
Thea Lindberg
Kristina Nygren
Ulla Olsson
Katarina Sjöberg
Khani Majeed
Vijayakumar Selvaraj

Textilhögskolan Borås
Kathryn Walters
Karin Peterson
Holly McQuillan
Darja Nordberg
Elvira Jönsson
Zuzanna Kinga Wójcik

Besök utställningen

Visas 30 november 2021 – 16 januari 2022

Var: Utställningshallarna, entréplan

Fri entré.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close