Grafisk konst från Atelje Larsen: Jan Håfström

16 december 2016 – 15 januari 2017

Dunkers kulturhus inleder på nytt ett samarbete med Atelje Larsen i Helsingborg, efter den stora och vackra jubileumsutställningen ”Under stor press” 2011. Denna gång möter vi en konstnär i taget, av högsta internationella klass, vars grafik presenteras en gång i månaden, i den södra delen av entréplanet.

Som den tredje konstnären i detta projekt möter vi Jan Håfström. Innan dess har vi visat både Ann Edholm och John Kørner.

Jan Håfström (född 1937) intar en central position i den svenska konstvärlden, främst som målare, tecknare och skulptör. Jan Håfström kan beskrivas som nyrealist likväl som en av samtidskonstens stora romantiker. Han studerade filosofi och konsthistoria med en examen 1962. Han utbildade sig sedan på Kungliga Konsthögskolan åren 1963-68 men debuterade som konstnär redan 1966.

Inspirerad av popkonstens framväxt började Jan Håfström under 1960-talet kontextförflytta objekt. Han har sedan växlat mellan figurativt och abstrakt måleri. På senare tid har han byggt upp en bildvärld där versioner av Arnold Böcklins ”Dödens ö” blandas med seriefigurer. Fantomen och hans alias Mr Walker är en av Jan Håfströms mest karaktäristiska figurer, och kan läsas som ett kritisk ifrågasättande av dagens mansroll – ensam och tigande, eller som en nyttig men samtidigt avståndstagande medborgare. I Håfströms konstnärskap finns det ofta en länk till hans egen barndom och kampen mellan det goda och det onda.

Jan Håfström har haft ett stort antal utställningar i Sverige och internationellt, bland annat en stor separatutställning på Dunkers kulturhus 2003, ”Nattens industri”. 2001 tilldelades han det prestigefyllda Carnegie Art Award och 2007 Sveriges Bildkonstnärsfonds Stora stipendium. Jan Håfström har representerat Sverige vid Venedigbiennalen fyra gånger: 1980 (tillsammans med Ola Billgren), 1990, 2003 och 2009.

Bild ovan: Jan Håfström – The Outsider

Plats: entréplan

Om Ateljé Larsen

Atelje Larsen är en verkstad för tryckning av koppargrafik som startades av konstnären Thormod Larsen i början av 1950-talet. Efterhand kom verkstaden att anlitas av en rad betydande andra grafiker och spela en viktig roll i utvecklingen av färggrafiken i landet. Efter Thormod Larsens bortgång har sonen Ole Larsen låtit verksamheten växa, vilket bland annat inneburit många nya grafiska tekniker.

Utan tvekan är ateljén en av världens ledande tryckerier för grafisk konst. Särskilt utmärkande för verksamheteten är det nära samarbetet mellan konstnären och yrkesmännen på Atelje Larsen. Många konstnärer, från hela världen, tillbringar dagar och nätter hos Ole Larsen. På så vis utvecklar konstnären och tryckare varandra.

Ateljén ligger idag på O. D. Krooks gata i Helsingborg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close