En Andra Blick – Emma Vald och Hannah Ståhlnacke

31 mars – 17 april

I fotoutställningen En Andra Blick undersöker Emma Vald och Hannah Ståhlnacke medias retuschering av kroppar och visar att alla “perfekta” kroppar vi ständigt exponeras för, inte är den sanna bilden.

Kroppshets som följd av ideal har funnits i alla tider och samhällen trots att de olika idealen ständigt är under förändring. Däremot har framväxten av sociala medier i samband med utvecklingen av teknologin, möjliggjort en bredare räckvidd och en större spelplan för detta att äga rum.

Samhället präglas nu av ett retuscherat skönhetsideal. Det är inte heller en hemlighet att det föreligger ett starkt samband mellan den växande psykiska ohälsan, inte minst bland unga tjejer, och sociala mediers framväxt. Genom sociala medier exponeras vi ständigt för människor som ser ut på ett visst, “perfekt”, sätt.

Det retuscherade skönhetsidealet väckte tanken hos Emma Vald och Hannah Ståhlnacke att göra en fotoutställning där jämförelsen mellan den redigerade- och originalbilden låg i fokus. Samtidigt vill de vara delaktiga i att bromsa den epidemi av självcensur som äger rum i vår nutid och vara med och normalisera den oredigerade versionen av kvinnors kroppar.

Besök utställningen

Visas 31 mars – 17 april

Plats: Väggarna utanför Spektra, entréplan

Fri entré.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close