LandArt 2021

LandArt 2021 är projektet där konstnärer och handledare arbetar tillsammans med 50 sommararbetande ungdomar för att skapa fyra platsspecifika konstverk i Helsingborg under sex veckors tid. Ungdomarna får vara med i arbetet med framtagandet av de olika konstverken, vilket involverar allt från de första skisserna till att färdigställa verket på vald plats i staden.

Konstnärerna Jeanette Gostomski, Emma Ribbing, Yahya Ashmawi, Nawras Korbaj och Mary Toreld skapar konstverken tillsammans med ungdomarna. Fredag 13 augusti blir det stor final när konstverken premiärvisas för allmänheten. Håll koll på vår webbplats framgent för mer information om konstavtäckningen.

Lysande spindelnät av Yahya Ashmawi

Plats: Gubbaparken Dalhem

På en rymlig och välkomnande plats full av kärlek, i hjärtat av den vackra naturen på Dalhem, finner du färgstarka spindelnät uppe i träden. När solen är framme lyser solens strålar igenom näten och översköljer besökarna. Här börjar den roliga spindelsången, Lilla Spindel, efter att spindeln har berättat sin historia om hur han bygger sitt unika hus av nät.

Yahya Ashmawi är konstnär från Syrien och medlem i palestinska konstnärernas riksförbund. Han har deltagit i flera individuella och kollektiva utställningar och arbetar i material som oljefärg, vattenfärg, akryl, bläck, arabiska bokstäver, grafik och karikatyr.
I Damaskus arbetade han som bildlärare för barn och under flera år ledde han en festival vid namn Små händer målar till en stor nation. Yahya Ashmawi kom till Sverige 2014 och har haft ett antal utställningar både i Malmö och Helsingborg.

Vakuum Dancing av Nawras Korbaj

Plats: Vasatorps Trädgårdar

Detta verk låter din egen poesi dansa din rytm tillsammans med andra.

Nawras Korbaj har en utbildning i fine art från Syrien, där fokus är grafisk design, och har också arbetat som lärare i olika ämnen inom estetisk konst. Nawras var en av konstnärerna i LandArt 2020 och skapade då verket Återvänder från havet nere vid vattnet.

Sustainable av Jeanette Gostomski och Emma Ribbing

Plats: Norr om Gamla Vattentornet

Jeanette Gostomskis och Emma Ribbings verk är en integration och ett samspel. Emmas åtta figurer av frusna dansrörelser bildar en diptyk tillsammans med Jeanettes verk, Nya Vinklar. Detta verk behandlar ämnet mellanrum i staden och tiden ur ett hållbart perspektiv. Tillsammans utgår de båda konstnärerna från behovet av att skapa rum för rörelse och med urban, tillfällig arkitektur får de åskådarna att bryta invanda rörelsemönster och skifta perspektiv genom konst och estetik.

Emma Ribbings verk utgår från en koreografi som heter Perspectives dance, vilken framfördes till Southern Sweden Design days 2021, och är inspirerat av Jeanette Gostomskis verk, Nya vinklar. Jeanette Gostomski var en av de medverkande konstnärerna i LandArt 2020 och skapade verken Volcanic Explosion och Labyrint.

Reach/search av Mary Toreld

Plats: Fredriksdal

Olika världar möts och påminner varandra om dess existens. Denna genomskinliga struktur gömmer dig bortom världens syn, det är en glaslabyrint som slingrar sig runt besökare och avslöjar endast silhuetterna av sina inneboende bakom en tunn slöja. I hjärtat av gångar väntar skugga, en perfekt plats för återförening med dina vänner och kanske en främling. REACH [SEARCH] skapades för att utforska och väcka nyfikenhet, samtidigt som det lämnar dig med en bekant känsla i sinnet; Skulle förändrade fragment i ditt perspektiv förändra din verklighet?

Mary Toreld har grundat galleriet och ateljén Frank Gallery & Studios i Malmö och har arbetat med många olika konstprojekt och varit projektledare för flera offentliga verk och installationer. Under 2021 arbetar hon också med Gåsebäcksfestivalen i Helsingborg.

LandArt 2021 är ett förvaltningsövergripande projekt från Helsingborgs stad med följande samarbetsparter:

  • Kulturförvaltningen som via Dunkers kulturhus och projektledaren Christel Molin projektleder det övergripande projektet och arbetsleder konstnärerna (som i sin tur leder sommarpraktikanterna).
  • Stadsbyggnadsförvaltningen som godkänner platserna för verken och har gett förslag på vilka platser i staden som ska användas.
  • Arbetsmarknadsförvaltningen som hjälper till med ett urval av två av konstnärerna samt sommarpraktikanter utifrån satta kravprofiler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?