KOKO kommunkoreograf

Dansaren och koreografen Elin Hedin är Skånes första kommunkoreograf i Helsingborg. Under perioden 2021–2022 ska hon bidra till att utveckla nya möjligheter för helsingborgare att hitta till dansen och att stärka Skåne som dansregion.

Med stor lust och energi tar Elin Hedin sig an uppgiften som koreograf i Helsingborgs kommun under ett års tid. Det är en unik möjlighet till en samskapande process mellan kommun och koreograf för att integrera och fördjupa dansens plats i Helsingborg. Med en stark vision kommer Elin under året, i samarbete med filmaren Jonathan Heinius, skapa dansfilmer tillsammans med stadens invånare. Tanken är att KOKO Helsingborg blir en gemensam plattform där Dunkers kulturhus med samarbetspartners och Elin kan få växa tillsammans. Elin har en stark uttalad vilja till relationsskapande och utrymme kommer ges för samarbeten som uppstår längst med vägen.

Bakgrund KOKO kommunkoreograf

KOKO kommunkoreograf är ett treårigt interregionalt projekt med utvecklingsmedel från Kulturrådet, som har drivits av DIS/Dans i Stockholms stad och län under åren 2016–2018. 2018 anslöt sig Kultur i Väst/Västra Götaland. Från 2019 är Förvaltningen för Kulturutveckling nationell projektägare för KOKO kommunkoreograf. Skåne är med sedan 2020 och drivs av Riksteatern Skåne med medel från Region Skåne. En målsättning är att genom längre dansresidens skapa en modell för fler möten kring dans och danskonst i en kommun. Projektet i Helsingborg sker i samarbete med Kulturkvarteret Portugal, Tryckeriet och Brandstationen Gåsebäck.

Om Elin Hedin

Elin Hedin arbetar som dansare, koreograf och pedagog. Hon är utbildad vid Balettakademin i Stockholm och har vidareutbildat sig i New York, Tel Aviv, Sydney och på Stockholms konstnärliga högskola. Som dansare har hon arbetat med många av Sveriges fria koreografer för en ung publik. Hon har medverkat i föreställningar på Kungliga Operan och Konserthuset i Stockholm, varit engagerad vid Estrad Norr i Östersund och medverkat i föreställningar på Dublin Dance Festival och Edinburgh Fringe Festival. Elin grundade och drev Stockholms dansfilmfestival. Tillsammans med Maria Nilsson Waller och Östersunds fotbollsklubb var hon med och skapade dansföreställningen Svansjön. Som koreograf har hon skapat flera egna föreställningar och har stor erfarenhet av pedagogiskt arbete. Hemsida: www.elinhedin.com.

Vill du komma i kontakt med dans? Gå en workshop, vara med i en dansfilm eller se en föreställning. Eller har du förslag på samarbete? Kontakta då Elin!

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?