Världsfilosofidagen 17 november

World Philosophy Day instiftades av Unesco 2004 för att erkänna vikten av filosofiskt tänkande och dialog i demokratiska samhällen. Denna dag kommer att innehålla lekfulla workshops på temat att tänka tillsammans samt möjligheten att lyssna på tänkare som för dialog (på svenska) om en filosofisk fråga i inspelningen av det nationella radioprogrammet Filosofiska Rummet. Det är fri entré till samtliga programpunkter.

Världsfilosofidagen firas den tredje torsdagen i november varje år runt om i världen med en blandning av akademisk filosofi och filosofiska workshops. Unesco uppmuntrar filosofi som en vetenskaplig disciplin men ännu mer som en aktivitet, central i vardagen. Tidigare firande av Världsfilosofidagen har varit på svenska. I år öppnar vi för möjligheten att delta genom att inkludera de som inte kan svenska genom att göra en av våra workshops på engelska.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?