SpråkCafé i Atriet

Varannan torsdag i höst blir det SpråkCafé i Atriet på Dunkers kulturhushus. Det är ett arrangemang som riktar sig till alla, oavsett ålder och språk.

Under träffarna fikar vi tillsammans och diskuterar och övar på svenska. Inför varje träff har vi ett nytt bestämt tema som leder samtalen framåt. Max antalet deltagare är 20 personer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close