Regional aktör

Dunkers kulturhus är mer än det som händer i huset. Vi arbetar även med att stärka kulturens roll utanför våra väggar. Som exempel kan nämnas Passage Gatuteaterfestival, som är ett samarbete med Helsingörs Teater. Under sommaren erbjuder vi gatuteater på båda sidor av sundet.

Sedan några år tillbaka projektleder vi gatukonstfestivalen ArtStreethbg tillsammans med flera privata, fria och kommunala aktörer. Vi bidrar också med innehåll till stadsfestivalen HX. Dunkers kulturhus är en del av det finmaskiga kulturnätet, som vi vill ska sammanlänka stadsdelarna i vår stad.

Artsteet Helsingborg

Dunkers kulturhus arbetar i första hand för helsingborgarna, men vi har också en regional roll att fylla. På BoostHbg arbetar man med att hjälpa kreatörer inom film- och spelbranschen. Hjälpen består bland annat av tips på hur de kan hålla sig relevanta i ett medielandskap i ständig förändring, där publiken inte nås på traditionella vis.

Spektra är en del av Dunkers kulturhus och deras lokaler finns på entréplan, precis innanför entrédörrarna. Här hjälper och coachar personalen ungdomar mellan 15 och 25 år att möjliggöra sina idéer som har med konst, musik eller kultur att göra. Spektra samarbetar med andra aktörer och ser Fritid Helsingborg som sin största bundsförvant. Bland annat jobbar de med konceptet Kultur Crew, ett regionalt grepp som lär ungdomar alla delar av arrangörskapet. Detta, i kombination med att man genom kulturförvaltningens stödfunktion kan söka 20 000 kronor i stöd, ger oss förutsättningar att lyckas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?