Utbildningar (fortlöpande undervisning)

Alla våra utbildningar erbjuds på löpande basis. De fortsätter nästkommande läsår per automatik till dess att du avslutar din gymnasieutbildning.  Vill du avsluta din utbildning tidigare, se regler kring avanmälan nedan.

Ansökan

Vem kan söka en utbildning?

Ansökan är öppen för alla barn och unga som är folkbokförda i Helsingborg och som ännu inte har gått ut gymnasiet.

Observera att olika ålderskrav gäller för våra utbildningar. Du är välkommen att ansöka från och med det år du uppfyller ålderskravet för den utbildning som du är intresserad av. Exempel: Om den utbildning som du vill gå ges för personer i åldrarna 7-10 år så kan du ansöka från och med det år som du fyller 7 år, trots att du inte fyllt år före planerad kursstart.

Du får söka till max. fem (5) olika utbildningar men du kan endast bli antagen till EN (1) musikutbildning åt gången.

Ansökningstid utbildningar

Antagning till våra utbildningar sker löpande under året i mån av plats. Du är därmed välkommen med din ansökan när som helst. Antagningen görs främst enligt Först-till-kvarn-principen. Flest lediga platser brukar dock finnas inför höst- och vårterminernas start. Kan vi inte erbjuda dig en plats vid söktillfället så placeras du i vår sökandekö och vi kontaktar dig när en plats öppnar upp på den önskade utbildningen.

Om kötiden överskrider ett år kommer vi att be dig bekräfta att du vill behålla din plats i kön.

Antagning och avanmälan

Nya elever

Om du har blivit antagen till en utbildning som startar höstterminen 2023 får du ett antagningsmejl från oss i maj/juni 2023. När du fått ditt antagningsmejl måste du bekräfta via e-mejl om du vill ha din plats eller inte. Bekräftar du inte din plats innan det datum som anges i antagningsmejlet går din plats vidare till nästa person i kön.

När du tackar ja till en musikutbildning innebär  det att du inte längre har en aktiv plats i kön till en annan musikutbildning. Kontakta oss om du är intresserad av att byta utbildning.

Har du inte fått något antagningsbesked under ovan angiven tid, innebär detta att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda dig plats på den utbildning som du har sökt. Du står dock kvar i vår sökandekö och vi kontaktar dig när du är först i sökandekön.

Observera att vi huvudsakligen kommunicerar med dig via e-post. Exempelvis är det på detta sätt som vi kontaktar dig om du fått en plats på den utbildning som du anmält dig till. I vissa fall, till exempel vid tilldelning av restplatser, kontaktar vi dig via sms eller telefonsamtal. Det är ditt/din vårdnadshavares ansvar att se till att Kulturskolan har uppdaterade kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig. Du ändrar dina kontaktuppgifter här.

När du börjar på en ny utbildning kan du prova första lektionen utan att betala avgift. Om du inte vill gå kvar, måste du meddela oss att du vill säga upp din plats senast dagen före andra lektionstillfället.

Därefter är din anmälan bindande och du måste betala hela terminsavgiften även om du inte går på utbildningen.

Uppsägning ska ske via vårt system SpeedAdmin. Alternativt accepteras även uppsägning genom ett meddelande till din lärare eller ett mejl till helsingborgskulturskola@helsingborg.se.
Det räcker alltså inte att du inte dyker upp till lektionstillfället.

Observera att du inte har någon ångerrätt enligt distansavtalslagen vid anmälan till Kulturskolans utbildningar.

Befintliga elever

Om du redan går på en utbildning på Kulturskolan är du automatiskt antagen till nästföljande termin. Om du inte vill ha din plats vill vi att du meddelar oss detta så snart som möjligt, helst före den 15 maj (höstterminen) eller den 15 december (vårterminen). Detta för att vi ska kunna planera och genomföra antagning inför nästföljande termin. För att undvika avgift måste du dock meddela oss att du vill säga upp din plats senast dagen före första lektionstillfället på terminen. Vid uppsägning efter första lektionstillfälle utgår en hel terminsavgift.

Uppsägning ska ske via vårt system SpeedAdmin. Alternativt accepteras även uppsägning genom ett meddelande till din lärare eller ett mejl till helsingborgskulturskola@helsingborg.se.
Det räcker alltså inte att du inte dyker upp till lektionstillfället.

Observera att du som har en plats på en musikutbildning inte kan ha en aktiv plats i kön till en annan musikutbildning. Kontakta oss om du är intresserad av att byta utbildning.

Priser

Kostnaden för att gå våra utbildningar är 700 kr/ termin.

Betalning sker terminsvis (höst/vår) mot faktura som skickas efter terminsstart. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav.

Anmäl gärna Helsingborgs stad som leverantör till internetbanken, då kommer fakturan elektroniskt.

Instrumenthyra

Det finns möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument samt övningstrumset under en maxtid om två år för de som går våra utbildningar inom dessa instrument.

Hyresavgiften är 350 kr per påbörjad termin och instrument. Då antalet instrument är begränsat gäller först till kvarn.

Vid avslutad musikutbildning ska du omedelbart och utan uppmaning lämna hyresinstrument tillbaka till Kulturskolan i funktionsdugligt skick och utan defekter. Det sker till ansvarige pedagog vid sista lektionstillfälle. Annars ta kontakt med Kulturskolans administration (Tel 042-105492).
Om instrumentet inte återlämnas kan låntagaren bli ersättningsskyldig.

Kulturskolans hyrinstrument är INTE FÖRSÄKRADE genom Kulturskolan. Vid hyra av instrument rekommenderar vi att ni ser över om ni har en gällande hemförsäkring som täcker eventuella skador eller förlust.

Fick du hjälp av informationen på sidan?