Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Utbildningar

Våra utbildningar är löpande. De fortsätter varje läsår per automatik tills man avslutar sin gymnasieutbildning. Vill man avsluta sin utbildning tidigare, se regler kring avanmälan nedan.

När kan man anmäla sig?

Den ordinära anmälningsperioden inför läsåret 17/18 är 10 mars-14 maj.

Observera att våra utbildningar har olika ålderskriterier. Du är välkommen att anmäla dig det året du fyller rätt ålder.

Anmälan är öppen för alla barn och unga som är folkbokförda i Helsingborg.

Hur anmäler man sig?

Du kan anmäla dig direkt på webben via formulär eller fylla i en anmälningsblankett (öppnas som pdf) som du kan skicka till oss via post eller lämna till receptionen på Dunkers Kulturhus. För postadress, se längst ner på sidan.

Hur många kurser/utbildningar kan jag gå?

Du får söka till flera olika individuella utbildningar men du kan endast bli antagen till EN individuell instrumentutbildning åt gången. Däremot får du gärna söka och gå flera kurser samtidigt med din utbildning.

Vi kan inte garantera en plats på allt du söker. Om antalet sökande är större än antalet lediga platser så placeras de som inte är antagna i vår sökandekö.

Priser

Pris hittar du vid varje utbildning. Betalning sker terminsvis (hösttermin/vårtermin) mot faktura.

OBS! Syskonrabatten upphör att gälla från och med höstterminen 2016.

Hur vet jag om jag har fått en plats?

Om du har sökt en kurs eller utbildning kommer denna ansökan att behandlas. Antagningsbesked skickas ut i god tid. Svar på besked måste därefter vara oss tillhanda på senast angivet datum i antagningsbeskedet. Har du inte fått något antagningsbesked så innebär detta att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda dig plats på det du har sökt. Din ansökan hamnar då i vår sökandekö. Vid eventuellt kompletteringsintag erbjuds de som ligger i sökandekön plats.

När det gäller våra kurser så raderas sökandekön när kompletteringsintaget är avslutat.

Avanmälan för de individuella utbildningarna

Alla som går en individuell instrument/sång-utbildning måste avanmäla i det fall man inte önskar behålla sin plats till nästkommande termin. Detta för att ge plats för andra sökande. Du som inte vill ha din plats kvar till höstterminen måste säga upp den senast den 15 maj, för vårterminen gäller uppsägning senast den 15 december. Efter dessa datum påbörjas intaget till nästkommande termin. Vid för sen avanmälan debiteras du hela eller delar av terminsavgiften. Vid uppsägning ska målsman meddela läraren att man inte önskar behålla platsen.

Instrumenthyra

Det finns möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument samt övningstrumset under en maxtid om två år för de som går våra utbildningar inom dessa instrument. Hyresavgiften är 350 kr per påbörjad termin och instrument. Då antalet instrument är begränsat gäller först till kvarn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se/wp. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close