Utbildningar/ kurser

Ansökan

Den ordinarie ansökningsperioden inför läsåret 18/19 är 9 mars-13 maj 2018.

Det går att ansöka även efter denna period men då minskar chanserna att få plats på det du har sökt.

Observera att våra utbildningar/kurser har olika ålderskriterier. Du är välkommen att ansöka samma år som du uppfyller ålderskravet.

Ansökan är öppen för alla barn och unga som är folkbokförda i Helsingborg.

Du får söka till flera olika individuella utbildningar men du kan endast bli antagen till EN individuell instrumentutbildning åt gången.

Däremot får du gärna söka och gå flera kurser samtidigt med din utbildning.

Du kan ställa dig i kö till max. 5 olika kurser och/eller utbildningar.

Utbildningar

Våra individuella utbildningar (enskild undervisning i musik) är löpande. De fortsätter varje läsår per automatik tills man avslutar sin gymnasieutbildning.

Vill du avsluta din utbildning tidigare, se regler kring avanmälan nedan.

Kurser

Våra kurser har en bestämd längd som står angiven under respektive ämne/kurs. Undervisningen sker i grupp.

Priser

Pris hittar du vid varje utbildning/kurs. Betalning sker terminsvis (hösttermin/vårtermin) mot faktura.

Antagning

Antagningarna baseras på ansökningsdatum, enligt först-till-kvarn-principen.

Vi kan tyvärr inte garantera en plats på det du söker. Om antalet sökande är större än antalet lediga platser så placeras de som inte blir antagna i vår sökandekö.

Antagningsbesked för utbildningar/kurser med start i augusti skickas ut via e-post under maj och juni. Du måste sedan svara på antagningsmejlet och bekräfta om du vill ha platsen eller ej. Får vi inget svar inom den i mejlet angivna tiden går platsen vidare till annan sökande.

Till kurser som startar senare under läsåret skickar vi ut antagningsmejl i god tid innan kursstart. Även då gäller det att du bekräftar om du vill ha platsen eller ej.

Har du inte fått något antagningsbesked under ovan angiven tid, innebär detta att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda dig plats på det du har sökt.

Din ansökan hamnar då i vår sökandekö. Vid eventuellt kompletteringsintag erbjuds de som ligger i sökandekön plats.

När det gäller våra utbildningar (individuell enskild undervisning i musik) står du i kö tills du erbjuds plats.

När det gäller våra kurser (gruppundervisning) så raderas sökandekön när kompletteringsintaget är avslutat. OBS! Kursansökningarna följer alltså inte med till nästa läsår.

Avanmälan

Efter att man har mottagit ett antagningsbesked och accepterat detta är anmälan till våra utbildningar och kurser bindande. Avgiften måste erläggas.

Alla som går en fortlöpande individuell instrument/sång-utbildning måste avanmäla i det fall man inte önskar behålla sin plats till nästkommande termin. Detta för att ge plats för andra sökande. Du som vid läsårets slut inte vill ha din plats kvar till höstterminen måste säga upp den senast den 15 maj, inför vårterminen gäller uppsägning senast den 15 december. Efter dessa datum påbörjas intaget till nästkommande termin. Vid för sen avanmälan debiteras du hela eller delar av terminsavgiften. Vid uppsägning ska målsman meddela läraren att man inte önskar behålla platsen.

Uppsägning senast den 15 december gäller även om man går en helårskurs (gruppundervisning) men inte vill fortsätta till vårterminen.

Instrumenthyra

Det finns möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument samt övningstrumset under en maxtid om två år för de som går våra utbildningar inom dessa instrument.

Hyresavgiften är 350 kronor per påbörjad termin och instrument. Då antalet instrument är begränsat gäller först till kvarn.

Kontakta Kulturskolan

För frågor kring utbildningar, kurser och workshop

Robert Marinkovic
042-10 77 04
Skicka meddelande

Kathrin Grube
042-10 54 92
Skicka meddelande

För frågor kring barn och unga med särskilda behov
Bodil Rudvall-Rasmusen
073-231 54 33
Skicka meddelande

För frågor kring lovverksamhet

Skicka meddelande

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close