Utbildningar/ kurser

Ansökan

Ansökan är öppen för barn och unga som är folkbokförda i Helsingborg.

Anmälan till utbildningar och kurser inför läsår 2020/2021 öppnar fredag 6 mars klockan 09:00

Observera att våra utbildningar/ kurser har olika ålderskriterier. Du är välkommen att ansökan samma år som du uppfyller ålderskravet.

Du får söka till flera olika utbildningar, men du kan endast bli antagen på EN av våra utbildningar.

Däremot får du gärna söka och gå flera kurser samtidigt med din utbildning.

Du kan ställa dig i kö till max. 5 olika kurser och/eller utbildningar.

Utbildningar

Kulturskolans utbildningar löper på veckovis under året. Antal gånger per år varierar beroende på respektive pedagogs planering. Lektionstiden påverkas av gruppens storlek. Som undervisningstillfälle räknas även till exempel konserter, föreställningar, studiebesök, vernissager mm.

Som elev på en av Kulturskolans utbildningar ges du möjlighet att ta del av många olika aktiviteter inom ditt ämne. Din pedagog informerar dig mer exakt om tider och innehåll för din utbildning under året.

Kurser

Våra kurser har en bestämd längd som står angiven under respektive ämne/kurs. Undervisningen sker i grupp.

Priser och betalning

Utbildningar: 700 kr/termin. Betalning sker terminsvis (höst/vår) mot faktura.

Kurser: Priser varierar, de står angivna vid varje kurs. Betalning sker mot faktura efter kursstart.

OBS! Påbörjad termin/ kurs debiteras alltid.

Antagning

Antagningarna baseras på ansökningsdatum, enligt först-till-kvarn-principen.

Vi kan tyvärr inte garantera en plats på det du söker. Om antalet sökande är större än antalet lediga platser så placeras de som inte blir antagna i vår sökandekö.

Antagningsbesked för utbildningar/kurser med start i augusti skickas ut via e-post under maj och juni. Du måste sedan svara på antagningsmejlet och bekräfta om du vill ha platsen eller ej. Får vi inget svar inom den i mejlet angivna tiden går platsen vidare till annan sökande.

Till kurser som startar senare under läsåret skickar vi ut antagningsmejl i god tid innan kursstart. Även då gäller det att du bekräftar om du vill ha platsen eller inte.

Har du inte fått något antagningsbesked under ovan angiven tid, innebär detta att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda dig plats på det du har sökt.

Din ansökan hamnar då i vår sökandekö. Vid eventuellt kompletteringsintag erbjuds de som ligger i sökandekön plats.

Full platsavgift betalas oberoende av när du påbörjar din utbildning eller kurs på kulturskolan.

Sökandekö

Kö till utbildningar:
Du har möjlighet att stå i kö tills vi kan erbjuda en plats. Om du inte har blivit erbjuden plats på en utbildning inom ett år kommer vi be dig bekräfta att du vill ha kvar din plats i kön. Observera att man bara kan gå en utbildning. När du tackar ja till en utbildning innebär det att du inte längre har en aktiv plats i kön till en annan utbildning. Kontakta oss om du är intresserad av att byta utbildning.

OBS! Detta gäller enbart utbildningar!

Kö till kurser:
Till kurser finns inget kösystem efter det att kursen har startat. Ansökningen gäller endast aktuell kurs. Dock behåller vi ansökningar en viss tid efter kursstart för ett eventuellt reserv-intag i början av kursen.

Kursansökningar följer alltså inte med till nästa läsår!

Avanmälan

Alla som går en löpande utbildning måste avanmäla i det fall man inte önskar behålla sin plats till nästkommande termin. Detta för att ge plats för andra sökande. Du som vid läsårets slut inte vill ha din plats kvar till höstterminen måste säga upp den senast den 15 maj, inför vårterminen gäller uppsägning senast den 15 december. Efter dessa datum påbörjas intaget till nästkommande termin. Vid för sen avanmälan debiteras du hela eller delar av terminsavgiften. Vid uppsägning ska målsman meddela pedagogen att man inte önskar behålla platsen.

Efter att man har mottagit ett antagningsbesked och accepterat platsen är anmälan till våra utbildningar och kurser bindande. Avgiften måste erläggas.

Instrumenthyra

Det finns möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument samt övningstrumset under en maxtid om två år för de som går våra utbildningar inom dessa instrument.

Hyresavgiften är 350 kronor per påbörjad termin och instrument. Då antalet instrument är begränsat gäller först till kvarn.

Kontakta Kulturskolan

För frågor kring utbildningar, kurser och workshop
Robert Marinkovic
042-10 77 04
Skicka meddelande

Kathrin Grube
042-10 54 92
Skicka meddelande

För frågor kring barn och unga med särskilda behov
Bodil Rudvall-Rasmusen
073-231 54 33
Skicka meddelande

För frågor kring lovverksamhet
Skicka meddelande

För frågor kring arrangemang
Jenny Freij 0732-31 53 94
Caroline Ausmaa 0703-39 78 99
Skicka meddelande

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close