Riktlinjer för digital undervisning på Helsingborgs kulturskola

Helsingborgs kulturskola utför i huvudsak sin undervisning i fysisk form på plats. Men undervisningen kan ställas om till digital undervisning om situationen kräver det och om läraren bedömer det som möjligt.

Omställning från fysisk till digital undervisning kan till exempel ske om elev eller lärare är hemma på grund av sjukdomssymtom men känner sig tillräckligt frisk för att kunna genomföra lektionen. Det är alltid våra pedagoger som bedömer vilka möjligheter som finns för att göra denna omställning.

För att pedagogen ska ha möjlighet att förbereda sig för undervisningen ber vi er att meddela önskemål om digital undervisning i god tid. Denna möjlighet gäller i första hand vår enskilda undervisning och generellt sett inte för vår gruppundervisning.

En digital lektion räknas i samma grad som en fysisk lektion.

Fick du hjälp av informationen på sidan?