Kurser (tidsbegränsad undervisning)

Våra kurser har en bestämd längd som står angiven under respektive ämne/kurs. Undervisningen sker i grupp.

Ansökan

Vem kan söka till våra kurser?

Ansökan är öppen för alla barn och unga som är folkbokförda i Helsingborg och som ännu inte har gått ut gymnasiet.

Observera att olika ålderskrav gäller för våra kurser. Du är välkommen att ansöka från och med det år du uppfyller ålderskravet för den kurs som du är intresserad av.

Exempel: Om den kurs som du vill gå ges för personer i åldrarna 7-10 år så kan du ansöka från och med det år som du fyller 7 år, trots att du inte fyllt år före planerad kursstart. (Undantag finns. Dessa framgår av ansökningssidan).

Om du går en utbildning hos oss kan du söka och gå en eller flera kurser samtidigt med din utbildning.

Du kan anmäla dig till/ställa dig i kö till max. fem (5) olika kurser.

Ansökningstid kurser:

Anmälan för kurser som ges läsåret 21/22 är öppen från den 12 april 2021 kl. 09:00 till och med februari 2022.

Antagningen görs främst enligt Först-till-kvarn-principen, därför är det en fördel att söka så tidigt som möjligt.

Vi kan tyvärr inte garantera plats på kurser. Om antalet sökande är större än antalet lediga platser placeras de som inte blir antagna i vår sökande-kö under aktuellt läsår.

Vi kontaktar dig om du blir aktuell för en restplats.

Observera att ansökningar till våra kurser enbart avser aktuellt läsår och alltså inte ligger kvar till efterföljande år. Vid intresse måste det göras en ny ansökan till önskad kurs inför nästkommande läsår.

Antagning till kurs

Om du har blivit antagen till den kurs du anmält dig till får du ett antagningsmejl i god tid innan kursstart. När du fått ditt antagningsmejl måste du bekräfta genom e-mejl om du vill ha din plats eller inte. Bekräftar du inte din plats innan det datum som anges i antagningsmejlet går din plats vidare till nästa person i kön.

Har du inte fått något antagningsbesked innan kursstart innebär detta att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda dig plats på den kurs som du har sökt. Du står dock kvar i vår sökandekö under aktuellt läsår och vi meddelar dig om du blir aktuell för en reservplats.

Observera att vi huvudsakligen kommunicerar med dig via e-post. Exempelvis är det på detta sätt som vi kontaktar dig om du fått en plats/restplats på den kurs du anmält dig till. I vissa fall, till exempel vid tilldelning av restplatser, kontaktar vi dig via sms eller telefonsamtal. Det är ditt/din vårdnadshavares ansvar att se till att Kulturskolan har uppdaterade kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig. Du ändrar dina kontaktuppgifter här

Avanmälan från kurs

När du börjar på en kurs kan du prova första lektionen utan att betala avgift. Om du inte vill gå kvar, måste du meddela oss att du vill säga upp din plats senast dagen före andra lektionstillfället. Därefter är din anmälan bindande och du måste betala hela terminsavgiften även om du inte går kursen.

Avanmälan från pågående kurs kortare än 6 månader:
Om du inte säger upp din plats efter första kurstillfälle måste du betala hela kursavgiften oavsett om du fortsätter på kursen eller inte.

Avanmälan från pågående kurs längre än 6 månader:
Betalning för dessa kurser debiteras terminsvis (hösttermin och vårtermin).

Vi behöver ha avanmälan senast dagen före andra lektionstillfället på hösten. Vid senare avanmälan måste hela avgiften för innevarande termin betalas. Avanmälan vid årsskiftet accepteras så länge den kommer senast dagen före första lektionstillfället på nya terminen.

Uppsägning ska ske via vårt system SpeedAdmin. Alternativt accepteras även uppsägning genom ett meddelande till din lärare eller ett mejl till helsingborgskulturskola@helsingborg.se.
Det räcker alltså inte att du inte dyker upp till lektionstillfället.

Observera att du inte har någon ångerrätt enligt distansavtalslagen för Kulturskolans kurser.

Priser

Priserna för våra kurser varierar. För aktuell prisuppgift se angivet pris vid respektive kurs i samband med anmälan i SpeedAdmin.

Betalning sker mot faktura efter kursstart. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav.

Anmäl gärna Helsingborgs stad som leverantör till internetbanken, då kommer fakturan elektroniskt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?