Kurser

Våra kurser har en bestämd längd som står angiven under respektive ämne/kurs. Undervisningen sker i grupp.

När kan man anmäla sig?

Den ordinarie ansökningsperioden inför läsåret 18/19 är 9 mars-13 maj 2018. Det går att ansöka även efter denna period men då minskar chanserna att få plats på det du har sökt.

Observera att våra kurser har olika ålderskriterier. Du är välkommen att anmäla dig det året du fyller rätt ålder.

Anmälan är öppen för alla barn och unga som är folkbokförda i Helsingborg.

Hur anmäler man sig?

Fr o m 9 mars 2018 görs alla ansökningar i vårt nya system Speedadmin.

Ansökningssida för utbildningar och kurser.

Hur många kurser kan jag gå?

Du är välkommen att söka hur många kurser du vill och du kan bli antagen på flera kurser samtidigt. Du får parallellt söka till olika individuella utbildningar, men kan endast bli antagen till EN individuell instrumentutbildning.

Vi kan inte garantera en plats på allt du söker. Om antalet sökande är större än antalet lediga platser så placeras de som inte är antagna i vår sökandekö.

Priser

Pris hittar du vid varje kurs. Betalning sker terminsvis (hösttermin/vårtermin) mot faktura.

OBS! Syskonrabatten upphör att gälla från och med höstterminen 2016.

Hur vet jag om jag har fått en plats?

Din ansökan kommer att behandlas när du har sökt en kurs. Antagningsbesked skickar vi ut i god tid innan terminsstart. Svar från dig måste vara oss tillhanda senast det datumet som står på ditt antagningsbesked.

Om du inte fått något antagningsbesked så innebär detta att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda dig en plats på det du har sökt. Din ansökan hamnar då i vår sökandekö. Vid ett eventuellt kompletteringsintag erbjuder vi platser till dem som står i kö.

Observera att sökandekön till våra kurser endast gäller under ett läsår. Sökandekön raderas när kompletteringsintaget är avslutat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close