Kulturskolans skolprogram

Kulturskolan har ett brett program riktat mot skolorna. I utbudet finns olika workshops, paket och projekt inom dans, media, konst, musik och teater.

Kulturskolans skolprogram hittar du på stadens intranät under Skolprogram kultur och Helsingborgs kulturskola.

Där hittar du också all den pedagogiska verksamhet stadens kulturplatser erbjuder.

Så här arbetar vi pedagogiskt på Kulturskolan

Inom kulturskolan använder vi oss av olika pedagogiska metoder för att nå framgång och utveckling. Gemensamt för alla pedagogiska metoder hos kulturskolan är att vi lägger ett stort fokus på den konstnärliga processen och hur man leder och utvecklas genom den. Läs mer.

Göran Nilsson
Camilla Norberg