El Sistema

Syftet med El Sistema är att genom musik medverka till att utveckla och skapa en positiv förändring i elevers och deras familjers liv. El Sistema i Helsingborg startade på Anneroskolan hösten 2017.

Ett av målen med El Sistema är att elever får spela tillsammans med, och på olika sätt samarbeta med, professionella musiker, i vårt fall Helsingborgs symfoniorkester (HSO). Ett annat mål med verksamheten är att involvera elevernas familjer, bland annat genom regelbundna familjekvällar.

Varje år samlas flera hundra elever från olika länder i Göteborg för att spela tillsammans under musiklägret ”Side by side”. Arrangörer för detta är Göteborgs Symfoniker i samverkan med Stiftelsen El Sistema.

El Sistema på Anneroskolan

Alla elever i F-klass tom åk 3 får obligatorisk sång – och rytmikundervisning minst en gång i veckan på skoltid. Alla elever i åk 2 och åk 3 erbjuds dessutom trumpetundervisning efter skoltid, i syfte att bygga upp en orkester, just nu spelar ca 60 elever trumpet varje vecka.

El Sistema hade sitt första offentliga framträdande när eleverna sjöng på Kulturveckans invigning i Dalhems centrum.

El Sistema och Helsingborgs symfoniorkester (HSO)

Den 15 november gjorde HSO en unik konsert i Anneroskolans idrottshall exklusiv för alla elever i åk F – 3 med familjer. Responsen var mycket positiv, många beskrev att musiken berörde dem fysiskt, en häftig start på vårt samarbete!

Om El Sistema

El Sistema är ett musikprogram skapat 1975 i Venezuela av ekonomen och musikern José Antonio Abreu. Verksamheten finns i 65 länder. I Sverige startades El Sistema 2010 i Hammarkullen utanför Göteborg i samarbete med en av världens främsta dirigenter Gustavo Dudamel, då chefsdirigent för Göteborgs symfoniker, som själv växte upp i verksamheten i Venezuela. Nu finns El Sistema i 30 kommuner i Sverige.

Kontakt

Lisa Dunsö

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close