El Sistema

Syftet med El Sistema är att genom musik medverka till att utveckla och skapa en positiv förändring i elevers och deras familjers liv. El Sistema i Helsingborg startade på Anneroskolan hösten 2017.

Ett av målen med El Sistema är att elever får spela tillsammans med, och på olika sätt samarbeta med, professionella musiker, i vårt fall Helsingborgs symfoniorkester (HSO). Ett annat mål med verksamheten är att involvera elevernas familjer, bland annat genom regelbundna familjekvällar.

Varje år samlas flera hundra elever från olika länder i Göteborg för att spela tillsammans under musiklägret ”Side by side”. Arrangörer för detta är Göteborgs Symfoniker i samverkan med Stiftelsen El Sistema.

El Sistema på Anneroskolan

Alla elever i F-klass tom åk 3 får obligatorisk sång – och rytmikundervisning minst en gång i veckan på skoltid. Alla elever i åk 2 och åk 3 erbjuds dessutom trumpetundervisning efter skoltid, i syfte att bygga upp en orkester, just nu spelar ca 60 elever trumpet varje vecka.

El Sistema hade sitt första offentliga framträdande när eleverna sjöng på Kulturveckans invigning i Dalhems centrum.

El Sistema och Helsingborgs symfoniorkester (HSO)

Den 15 november gjorde HSO en unik konsert i Anneroskolans idrottshall exklusiv för alla elever i åk F – 3 med familjer. Responsen var mycket positiv, många beskrev att musiken berörde dem fysiskt, en häftig start på vårt samarbete!

Om El Sistema

El Sistema är ett musikprogram skapat 1975 i Venezuela av ekonomen och musikern José Antonio Abreu. Verksamheten finns i 65 länder. I Sverige startades El Sistema 2010 i Hammarkullen utanför Göteborg i samarbete med en av världens främsta dirigenter Gustavo Dudamel, då chefsdirigent för Göteborgs symfoniker, som själv växte upp i verksamheten i Venezuela. Nu finns El Sistema i 30 kommuner i Sverige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?