Konstnärsresidens på Dunkers kulturhus söker bildkonstnärer

Kulturförvaltningen i Helsingborg och Dunkers kulturhus erbjuder två yrkesverksamma bildkonstnärer ett konstnärsresidens under sex veckor i början av 2022. Programmet startar i slutet av januari och ger de utvalda konstnärerna frihet att arbeta med eller utforska ett specifikt projekt på plats i Helsingborg. Konstnärsresidenset är en möjlighet för dig som konstnär att fokusera på ditt arbete och på samma gång knyta nya kontakter med intressenter i regionen.

Du som är yrkesverksam bildkonstnär har nu möjlighet att ta del av ett nytt konstnärsresidens på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Under sex veckor får du möjlighet att inspireras av Helsingborg och nordvästskåne i ditt konstnärliga arbete. Det finns inget krav på något slutresultat gällande det konstnärliga arbetet, däremot ska du som konstnär erbjuda ett föredrag, en workshop eller liknande för allmänheten att ta del av under perioden. När projektet är färdigt ska du också redovisa hur vistelsen har fungerat.

Helsingborg och nordvästskåne hör till de mer kulturrika regionerna i Sverige. Här finns det en väletablerad konstscen, en nyfiken publik med stort konstintresse och flera konstföreningar med nationella kontaktnät.

Det här ingår i konstnärsresidenset:

 • Kustnära boende på Sundsgårdens hotell och konferens
 • Frukost, lunch måndag-fredag samt kvällsmat
 • Lokaler att arbeta i
 • Vistelsestipendium om 20 000 kronor
 • Produktionsstöd om 20 000 kronor
 • Resekostnader under perioden
 • Kontaktperson
 • Studiebesök på närliggande residens och kulturinstitutioner

Ansökan redan i dag för att blir en av två konstnärer i Konstnärsresidens på Dunkers kulturhus. Sista ansökningsdagen är 16 november. För att bli antagen måste du vara yrkesverksam bildkonstnär.

Ansök via e-tjänat till Konstnärsresidens på Dunkers kulturhus

Så här går urvalsprocessen för utlysningen till

I urvalet av konstnärer tittar juryn främst på hur det konstnärliga uttrycket kan berika och bredda Helsingborgs konstnärliga utbud. Konstnärer som är aktuella kommer att kontaktas för en digital intervju vid ett passande tillfälle.

Juryn består av:

 • Jenny Nordquist, konstnärlig verksamhetsledare Landskrona Foto
 • Lone Larsen, skulptör och bildkonstnär
 • Inga Björstedt, konstnär
 • Martin Schibli, utställningsproducent Dunkers kulturhus
 • Hanna Schedin Carter, projektledare Dunkers kulturhus

Om Helsingborgs stad

Helsingborg, med nordvästra Skåne, har i många år vart ett starkt kulturellt område och en betydelsefull plats för kulturarbetare och konstnärer. Helsingborg är en expansiv kulturstad med fantastiska möjligheter för den som vill tänka innovativt, eller för den som vill skapa en smartare stad som skänker mer livskvalitet för dess innevånare. I detta har konsten en givande roll att utforska sin del i vår gemensamma framtid.

Som gästkonstnär i Helsingborg får du stora möjligheter till att utöka ditt nätverk med de konstnärer och kulturinstitutioner som verkar i området.

Mer information eller frågor

Hanna Schedin Carter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close