Javier Perianes – 27 augusti klockan 19:00

Javier Perianes – 27 augusti klockan 19:00

Spanjoren Javier Perianes, född 1978, är ett ganska obekant namn för oss i Sverige. Men inte utomlands. Lorin Maazel, Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Rafael Frühbeck de Burgos, Daniel Harding och Vasily Petrenko är bara några dirigenter han samarbetat med och det talat sitt tydliga språk! Perianes discografi är omfattande och han har fått mycket kritikberöm för sina Schubert- och Mendelssohninspelningar på Harmonia Mundi.

”Perianes’s playing captures its magic to perfection” var ett omdöme om hans Schubertinspelningar. Naturligtvis finns den spanska repertoaren representerad med Manuel de Falla, Federico Mompou och Enrico Granados. Perianes har blivit speciellt uppmärksammad för sina intelligenta program.

En kort programintroduktion inleder konserten.

Plats: Helsingborgs konserthus, Roskildegatan 1

Köp biljett

Entré: 370 kronor, med Kulturkortet 315 kronor. Biljetter köper du i Konserthusets kassa och webbsida. Samt i entrén på Dunkers kulturhus.

Program

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

 • Pianosonat nr 12 i Ass-dur op. 26
  Andante con variazioni – Scherzo: Allegro molto – Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d`un eroe – Allegro

Frédéric Chopin (1810-49)

 • Pianosonat nr 2 i B-moll op. 35
  Grave. Doppio movimento – Scherzo – Marche funèbre: Lento –  Finale: Presto

PAUS

Enrique Granados (1867-1916)

 • ur Goyescas
  Los requiebros – Quejas, o La Maja y el ruiseñor – El Amor y la muerte

Franz Liszt (1811-86)

 • Funerailles

Richard Wagner (1813-83)

 • Isoldes kärleksdöd ur Tristan och Isolde arr. Franz Liszt

Love and death

Kärlek och död – vilken precis och kort beskrivning av vad opera är! Men hur gestaltar man kärlek och död i ren instrumentalmusik? På mycket olika sätt som vi ser av detta program.  I den första avdelningen ställs Beethovens Ass-dursonat op. 26 mot Chopins andra pianosonat i B-moll. När Beethoven komponerade sin sonat 1800-01 visste han att han gav sig ut på ny och obanad mark. I ett brev skrev han: ”Från och med nu tar jag en ny väg.” Sonaten är ytterst originell och avviker helt från tidigare verk. De fyra satserna tycks inte alls höra ihop på något logiskt sätt. För första gången inleds en av hans sonater med en variationssats och den tredje satsen är något så oväntat som en sorgmarsch! Kanske en generalrepetition för sorgmarschen i Eroicasymfonin. Och så den avslutande satsen, en oemotståndligt vital perpetuum mobile-sats som ger ett slags katarsis efter sorgmarschen. Avvikelserna från det traditionella mönstret sätter igång fantasin. Vad ville han säga med sorgmarschen? Den uttrycker inte personlig sorg utan är mer som en rent objektiv sorgeprocession. För vem?

Nästan alla romantikens kompositörer beundrade och även fruktade Beethoven men så icke Chopin. Men det fanns en sonat av Beethoven som Chopin beundrade och det var just sonaten i Ass-dur. Man kan tydligt se att han fick inspirationen till sin sorgmarschsonat från Beethovens. De två första satserna i Chopins sonat är på ytan traditionella men så kommer som tredje sats sorgmarschen som följs av en förbryllande final. Chopin skrev om finalen: ”En kort final som bara är på tre sidor av manuskriptpapperet. Vänster och höger hand pratar unisont med varandra.” Det går så snabbt att man knappt hinner höra melodilinjerna. Det bara rasslar förbi. Det liknar ingen annan musik. Vad ville Chopin säga? Vi kan bara gissa med vår fantasi. Ett intressant faktum är att bägge kompositörernas sorgmarscher spelade på deras begravningar.

Den första avdelningens bägge verk har den anonyma titeln sonat trots att de pekar på något utanför själva musiken. I den andra avdelningen får vi på olika sätt hjälp med att tolka musiken. Enrique Granados storverk Goyescas från 1911 med undertiteln Los majos enamorados, Den förälskade majan, översätter till musik målningar av landsmannen Francisco de Goya som kallas Los caprichos. Det startar i kärlekens tecken med Los requiebros, som kan översättas med smicker eller med kärleksfull komplimang. Klagar La Maja med näktergalen över olycklig kärlek i Quejas, o La Maja y el ruiseñor? El Amor y la muerte, Kärleken och döden, tar upp melodier och stämningar från de bägge föregående styckena och blandar intensiv smärta, nostalgisk kärlek med tanke på den slutliga tragedin, döden

Franz Liszts elegi Funérailles har undertiteln Oktober 1849. Den skrevs till minne av tre vänner som dött i det ungerska upproret mot den Habsburgska regimen 1848. Funérailles består av fyra tydligt åtskilda delar. Den första, Introduzione, är ett mörkt och dystert adagio där man hör dämpade klockor på avstånd som på ett slagfält. Plötsliga stridstrumpeter leder in i den andra avdelningen, en dunkel sorgmarsch i moll. I det tredje avsnittet byter musiken karaktär och blir oförskräckt och krigisk. Triumferande trumpeter backas upp av oktavkaskader i vänster hand, vilka kan påminna om mellandelen i Chopins berömda Polonaise i Ass-dur. Den avslutande delen låter oss höra tidiga teman innan musiken slutar i tysta korta ackord. Många anser att Funérailles är en sorgesång över Liszts vän Frédéric Chopin som avled 17 oktober 1849.

De var inte så många som hade möjligheten att höra opera utanför städerna på 1800-talet innan grammofonskivan, radio och TV fanns. Att framföra transkriberingar av operapartier blev ett sätt för publiken att ändå kunna få möta delar av den stora operarepertoaren. Franz Liszt lyfte ofta fram operapartier vid sina solokonserter och Isoldes kärleksdöd är ett lysande exempel på vad Liszt kunde åstadkomma i genren. Om man bara skulle välja ett verk till att gestalta konsertens tema Kärleken och döden måste det bli Richard Wagners opera Tristan och Isolde. Den lyfter upp temat på ett högre plan och uttrycker med oerhörd suggestiv musik tanken om människans drifter som aldrig kan tillfredsställas och bara upphör med döden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close