Nordic Street – Sustainability of the Arts 9–11 juni

Passagefestival bjuder in konstnärer, kreatörer, artister och alla med intresse för scenkonst att delta i ett samtal om framtiden för scenkonst i det offentliga rummet. Om ramarna, förutsättningarna och utomhuskonstens roll.

Nordic Street – Sustainability of the Arts är vårt första steg mot verkliga dialoger och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma från alla spektra scenkonst i det offentliga rummet. Ambitionen är att fortsätta samtalen och utveckla en långsiktig plattform för teaterfestivaler och scenkonstnärer i norra Europa.

De första samtalen kommer att sätta konstnärernas erfarenheter, önskemål och visioner för en hållbar framtid i fokus. Det kommer att sätta konst och hållbarhet på tal, med en önskan om att skapa ett annorlunda programformat som betonar dialog, medtänkande och fördjupade diskussioner.

Se fullständigt program på passagefestivals webbsida, Nordic Street – Passage Festival.

Anmälningsavgift

  • Fullständigt program (3 dagar): 350 DKK (lunch och biljetter till föreställningar ingår).
  • En dagsbiljett: 150 DKK (lunch och biljetter till föreställningar ingår)
  • Onlineprogrammet är gratis, men registrering krävs.

Anmälningslänk till Nordic street: NORDIC STREET – Helsingør Teater (helsingor-teater.dk).

Nordic Street Sustainability of the arts är en del av www.h22cityexpo.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?