Vernissage: En industri av längtan – fotoutställning

Elever från Fotoskolan Munka visar fotografierar i RumEtt. Deras avslutningsutställning 2019 är en del av Malmö Fotobiennal.

Eleverna har arbetat fritt kring årets tema ”UTOPI”. Förutom elevernas enskilda tolkningar av temat visas även ett gemensamt verk i utställningen.

UTSTÄLLANDE FOTOGRAFER:
Matilda Andersson
Mahmoud Alwle
Linnea Thomasson
Christine Thorzén Persson
Fia Andersson
Anna Bredberg
Hedda Tråcklare

Fotoskolan Munka är en ettårig grundutbildning i fotografi med konstnärlig inriktning på Munka Folkhögskola i Munka Ljungby.

Plats: RumEtt

Fri entré

Bild ovan: Hedda Tråcklare (Utan titel, 2019)

Evenemanget äger rum:
Den 24 maj 2019 kl. 18:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close