Specialvisning: THE THIN LINE – Björn Persson

Samtal i utställningen kring innehållet i The Thin Line mellan fotograf Björn Persson och utställningens curator AnnCatrin Gummesson. Efter specialvisningen finns möjlighet till affischsignering av Björn Persson.

Utställningen THE THIN LINE med fotografier av Björn Persson, är en betraktelse över en storslagen och vacker djurvärld som befinner sig i en skiljelinje mellan överlevnad och dess motsats.

Björn Persson är en internationellt omskriven fotograf som uppmärksammats med ett flertal prestigefyllda utmärkelser. Under många år har han rest runt i olika delar av världen och bland annat fotograferat Afrikas hotade djurarter, Antarktis försvinnande ismassor och isbjörnarnas smältande habitat.

THE THIN LINE är en hyllning till världens utrotningshotade arter, kanske de sista av sina slag. Björn Persson avser inte med sina fotografier att manifestera en förtvivlan över det hot som flera av världens djurarter står inför. Snarare är avsikten att dramatisera den storslagna skönhet de inbegriper och därigenom mana till förändring och engagemang. Att säkerställa hotade djurarters överlevnad är en av de viktigaste frågorna i modern tid.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus. THE THIN LINE – Björn Persson visas 25 maj – 20 oktober 2019.

Plats: Utställningshall 1

Ingår i utställningsentré. Fri entré med Kulturkortet.

Evenemanget äger rum:
Den 25 maj 2019 kl. 13:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close