Samtal om musikens betydelse för hälsa och mående – Töres Theorell och Katarina Lindblad

Musik är viktigt för många människor, vi lyssnar, spelar, sjunger, och skapar. Hur påverkar musiken hur vi mår och känner? Vilka samband finns det mellan musiken och vår hälsa? Detta kommer vi att utforska under två samtal i utställningen Ikoner på Dunkers kulturhus. Fyra forskare kommer att hjälpa oss att förstå varför musiken inte bara är musik, utan så mycket mer.

Andra tillfället gästas av Töres Theorell, läkare och pensionerad professor vid Karolinska institutet, och Katarina Lindblad, musikterapeut och doktorand i musikvetenskap.

  • Töres Theorell, läkare och pensionerad professor vid Karolinska institutet, som har forskat om huruvida och på vilket sätt musikerfarenheter påverkar vår hälsa, och även gett ut en bok i ämnet: ”Noter om musik och hälsa”. Han är också en av de ansvariga forskarna i forskningsprogrammet ”Den musicerande människan”.
  • Katarina Lindblad, musikterapeut och doktorand i musikvetenskap, som forskar om äldre män och psykisk hälsa i samband med musikutövande, hon arbetar även som musikterapeut där hon till exempel jobbar med musiklyssning som ett sätt att bearbeta kriser, hantera ångest och depression, och för personlig utveckling.

Ingår i programverksamhet kring utställningen Ikoner – fotografier av Larsåke Thuresson som visas på Dunkers kulturhus 19 juni – 31 oktober 2021.

Plats: Utställningshall 2, plan 3

Ingår i utställningsentré. Fri entré med Kulturkortet och för barn under 18 år. OBS! Biljett hämtas i entrén samma dag, tidigast 1 timme innan.

Alla arrangemang på Dunkers kulturhus är Corona-anpassade och genomförs under säkra former, vilket kan begränsa antalet platser.

Evenemanget äger rum:
Den 30 september 2021 kl. 18:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close