Samtal om musikens betydelse för hälsa och mående – Guy Madison och Lars Lilliestam

Musik är viktigt för många människor, vi lyssnar, spelar, sjunger, och skapar. Hur påverkar musiken hur vi mår och känner? Vilka samband finns det mellan musiken och vår hälsa? Detta kommer vi att utforska under två samtal i utställningen Ikoner på Dunkers kulturhus. Fyra forskare kommer att hjälpa oss att förstå varför musiken inte bara är musik, utan så mycket mer.

Första tillfället gästas av Guy Madison, professor i psykologi vid Umeå universitet, och Lars Lilliestam, pensionerad professor i musikvetenskap vid Göteborgs Universitet.

  • Guy Madison, professor i psykologi vid Umeå universitet, som har forskat mycket om musikupplevelse och musikutförande, och är med i forskningsprogrammet ”Den musicerande människan” där man studerar samspelet mellan arv och miljö för sambanden mellan musikaliskt engagemang, och fysisk och psykologisk hälsa. Han är mest fascinerad av varför musik är så viktigt för oss människor, vad det egentligen är för information som musiken förmedlar, och vad den kan vara bra för. Han har också studerat musikens förmåga att få oss att röra oss i takt med den.
  • Lars Lilliestam, pensionerad professor i musikvetenskap vid Göteborgs Universitet, vars forskning bland annat har kretsat kring vad människor gör med musik och vad musik gör med människor, och som nyligen gett ut boken ”Lyssna på musik. Upplevelser, mening, hälsa” där resultatet från forskningsprojektet ”Musiklyssning, meningsskapande och hälsa” presenteras.

Ingår i programverksamhet kring utställningen Ikoner – fotografier av Larsåke Thuresson som visas på Dunkers kulturhus 19 juni – 31 oktober 2021.

Plats: Utställningshall 2, plan 3

Ingår i utställningsentré. Fri entré med Kulturkortet/ Kultursommarkortet och för barn under 18 år.

Alla arrangemang på Dunkers kulturhus är Corona-anpassade och genomförs under säkra former, vilket kan begränsa antalet platser.

Evenemanget äger rum:
Den 26 augusti 2021 kl. 18:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close