Piano och poesi

För Rainer Lindblom har pianot varit det självklara sättet att uttrycka sig på. Genom åren har han utforskat instrumentets möjligheter, när han improviserat fram sina musikaliska tankar. I kontakten med Sofia Isaksson mötte han sin like, fast hon arbetar med ordet som material. Sofias dikter handlar om hennes egna funderingar kring livet som ung kvinna med Downs syndrom. Rainers pianoimprovisationer blir som en egen talande vattenspegel av både Sofias och hans egna upplevelser.

I deras flöde blir man varse både det lilla och det stora i livet. Man kan också se det som Rainers Lindbloms pianoimprovisationer tolkar Sofias och hans egna upplevelser av att se ur andra perspektiv.

Ingår i Helsingborg pianofestival 2021.

Plats: Entrén

Fri entré.

Evenemanget äger rum:
Den 27 augusti 2021 kl. 14:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close