Föreläsning med Folkuniversitet: Musikens avstressande påverkan

9 maj 2023, 18:00 - 19:30

9 maj
Föreläsning med Folkuniversitet: Musikens avstressande påverkan

Musikens avstressande påverkan – hur musik och körsång, som kulturell aktivitet, kan bidra till människans välbefinnande och livskvalitet

Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, diet, kognitiv träning, och socialt umgänge kan öka fysisk och psykisk hälsa. Kulturella, speciellt musikaliska, aktiviteter är intressanta i detta sammanhang eftersom de förmedlar flera av dessa faktorer i ett format som är kostnadseffektivt, tillgängligt och uppskattat av flertalet människor.

Musik påverkar oss på många sätt. Musikens avstressande påverkan som är nyckeln till många av de positiva effekterna på vår hälsa. Musik kan till exempel sänka blodtrycket, lindra både smärta, ångest och psykiska sjukdomar samt påverka kognitiv förmåga positivt även i hög ålder. Den kan också minska risken för demens. Dessutom kan musik även vara en resurs i arbetet med gruppsammanhållning och stärkande av socialt kapital. Att lyssna på musik kan till och med ha en dämpande effekt på våra känslor.

László Harmat, Docent i psykologi på Linnéuniversitet, håller i en föreläsning om hur musik och körsång som kulturell aktivitet kan påverka vårt välbefinnande och livskvalitet. Han är forskare i musikpsykologi och leder forskningsprojektet “Körsång och hälsosamt åldrande: Effektivitet och bakomliggande neurala mekanismer” i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. I projektet följer man ett antal friska körsjungande personer i åldrarna 65-75 år under flera år. Projektet avser att utvärdera hur deltagande i körsång potentiellt främjar fysisk hälsa, emotionellt välbefinnande, socialt engagemang och kognitiva funktioner hos äldre individer.

Pris: 80 kronor. 60 kronor med Kulturkortet.

Föreläsning med Folkuniversitet: Musikens avstressande påverkan

  • 9 maj 2023, 18:00 - 19:30
  • Längd: 2 timmar

Pris

  • Standard: 80 kr

Plats

Dunkers kulturhus, Atriet
Kungsgatan 11
252 21 Helsingborg

Visa på karta