Elevenkät höstterminen 2016

Helsingborgs Kulturskola är en plats för lärande, kultur, glädje, musik, kreativitet och mycket mer. Här kan du som elev hitta din hobby eller fördjupa dina kunskaperna i ditt intresse. Vi vill gärna veta vad våra elever tycker om oss så att vi kan bli bättre.

Du som är/ eller har varit elev hos oss på Kulturskolan inbjuds att fylla i en elevenkät. Enkäten är anonym men innehåller frågor om vilka aktiviteter du deltagit i, vad du tycker om vårt utbud, våra lärare och dina generella intryck av Kulturskolan.

Du som är/ eller har varit målsman för en elev hos oss är också välkommen att fylla i enkäten. Du gör det självklart i rollen som målsman inte i rollen som ditt barn.

Klicka här för att komma till enkäten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close