Kulturcrew på Dunkers kulturhus

Kulturcrew på Dunkers kulturhus

Kulturcrew är en utbildning i arrangörskap för unga och unga vuxna på Dunkers kulturhus. För dig mellan 15 och 25 år.

Din väg in i Helsingborgs kulturliv! Utveckla och skaffa dig kunskap om arrangörskap – hur man gör ett evenemang, scenteknik, presentation/värdskap och marknadsföring. Var med i gruppen Kulturcrew som gör events och workshops för andra unga. Se och diskutera teater, konserter och utställningar. Kulturcrew träffas varannan onsdag klockan 17:00–19:00.

Utbildningen görs i samarbete med Spektra och Fryshuset.

Är du mellan 15 och 25 år och intresserad av att vara med i Kulturcrew? Skicka in ditt namn, var du bor och en kort motivering till varför du vill vara med i kulturcrew till spektra@helsingborg.se. Begränsat antal platser.

Kulturcrew Utbildning i arrangörskap

Kulturcrew började i Danmark 2010 och finns idag på 100 danska skolor. I Sverige startade projektet 2016 av Unga Musik i Syd och Riksteatern med stöd av Region Skåne. Idag är mer än 18 kommuner i Skåne och Kronoberg igång med flera KulturCrew.

Målet med kulturcrew är att unga ska lära sig olika delar av arrangörskap – bland annat teknik, marknadsföring och presentationsteknik. Även att skapa möjlighet för unga att göra egna arrangemang för andra och påverka kulturutbudet i sin kommun.

Så funkar Kulturcrew:

* Gratis att vara med.
* En utbildningsdag med workshops inom marknadsföring, scenteknik, presentationsteknik och värdskap. Du får tröja, handbok och kursbevis.
* En nätverksträff med andra Kulturcrew i Skåne.

Kulturcrew får kunskap och utbildas i:

* Värdskap och presentationsteknik.
* Marknadsföring: uppmärksamma och synliggöra arrangemang genom media, affischer och andra kanaler.
* Scenteknik: vara stöd i hantering av scenteknik såsom ljud och ljus.
* Planering: förbereda och planera arrangemang såsom urval, boka arrangemanget och ha kontakt med artisten.
* Delaktighet: på ett demokratiskt sätt vara med i processen att välja vilken föreställning som ska köpas in till kommunen eller skolan.

Läs mer om Kulturcrew på unga.musikisyd.se/kulturcrew/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close